מאזן

צור דוח לגבי הרכוש וההתחייבויות שלך באמצעות תבנית מאזן זו; היא כוללת רכוש שוטף, רכוש קבוע, הון עצמי, התחייבויות שוטפות והתחייבויות לזמן ארוך.

Excel

מאזן

תבניות דומות

אלפי תבניות יפהפיות שייתנו לך נקודת פתיחה מצוינת בפרוייקט