מחירון מוצרים

תבנית זו מאפשרת לעסק לעקוב אחר המוצרים ו/או שירותים שלו במקום אחד קל להצגה. היא כוללת פונקציונליות נוספת המאפשרת מעקב אחר מחירים לאורך זמן וכמויות שנמכרו.

Excel

מחירון מוצרים

תבניות דומות

אלפי תבניות יפהפיות שייתנו לך נקודת פתיחה מצוינת בפרוייקט