מכתב בקשה של רשומות גנאולוגיה מבית לוויות

השתמש בתבנית מכתב נגישה זו כדי לבקש עותקים של רישומי פטירה עבור בני משפחה שנפטרו לפני זמן רב. המכתב כולל מעטפה מבוילת הממוענת לשולח והצעה לשלם עבור עלויות מחקר או העתקת מסמכים.

Word

מכתב בקשה של רשומות גנאולוגיה מבית לוויות

תבניות דומות

חפש השראה עבור הפרוייקט הבא שלך באמצעות אלפי רעיונות לבחירה