מכתב עסקי (גבול כחול וצבע הדרגתי)

תבנית מעוצבת עבור מכתבים עסקיים עם שם החברה וכתובת החברה בצד ימין בטקסט לבן על-גבי רקע כחול.

Word

מכתב עסקי (גבול כחול וצבע הדרגתי)

תבניות דומות

חפש השראה עבור הפרוייקט הבא שלך באמצעות אלפי רעיונות לבחירה