מעקב אחר נוכחות עובדים

העובדים והממונים עליהם צריכים לעתים קרובות לדעת מידע אודות שעות המנוחה של העובדים, כולל מספר ימי החופשה שנותרו להם, ימי המחלה שהם ניצלו, והאם נותרו להם ימים אישיים. חוברת עבודה זו של מעקב אחר נוכחות מספקת מקום לתיעוד נוכחות וכן מסכמת מידע קריטי עבור דוח מצב מתחילת השנה הניתן לסריקה. זוהי תבנית נגישה.

Excel

מעקב אחר נוכחות עובדים

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from