מפת תהליך עבור תרשים זרימה בסיסי

השתמש בתבנית זו של מפת תהליך כדי לתעד ולהציג באופן חזותי את דרישות התהליכים העסקיים שלך. ציין את שלבי התהליך והחיבורים בתבנית מובנית. השתמש בעמודות טבלה מוגדרות מראש כדי לייצג מדדי תהליך ומטה-נתונים, והתאם אישית על-ידי הוספת עמודות חדשות. לאחר מכן, ייצא את הנתונים באמצעות הכרטיסיה 'כלי טבלאות - עיצוב' כדי ליצור באופן אוטומטי תרשים זרימה בסיסי. זוהי תבנית נגישה.

Excel

מפת תהליך עבור תרשים זרימה בסיסי

אלפי תבניות יפהפיות שייתנו לך נקודת פתיחה מצוינת בפרוייקט