דלג לתוכן הראשי
Office

מפת תהליך עבור תרשים זרימה חוצה ארגון

השתמש בתבנית זו של מפת תהליך כדי לתעד ולהציג באופן חזותי את דרישות התהליכים העסקיים שלך. ציין את שלבי תהליך והחיבורים בתבנית מובנית, כולל הפונקציות והשלבים של התהליך. השתמש בעמודות טבלה מוגדרות מראש כדי לייצג מדדי תהליך ומטה-נתונים, והתאם אישית על-ידי הוספת עמודות חדשות. לאחר מכן, ייצא את הנתונים באמצעות הכרטיסיה 'כלי טבלאות - עיצוב' כדי ליצור באופן אוטומטי דיאגרמת המחשה של נתונים עבור תרשים זרימה חוצה ארגון. זוהי תבנית נגישה.

Excel

מפת תהליך עבור תרשים זרימה חוצה ארגון

תבניות דומות

חפש השראה עבור הפרוייקט הבא שלך באמצעות אלפי רעיונות לבחירה