מצגת של פרוייקט מדעי (מסך רחב)

הצג את הפרוייקט המדעי שלך בעזרת תבנית נגישה זו הכוללת תוכן לדוגמה, כגון השאלה שרצית שהפרוייקט שלך יספק לה תשובה, פרטים לגבי המחקר שלך, משתנים, השערה ותרשים עבור הנתונים שתיעדת. שקופית הכותרת כוללת תמונה של מבחנות מעבדה כחולות, שתוכל לשנות בהתאם לנושא שלך, ושקופיות התוכן כוללות טבלה עבור חומרים ו- SmartArt לתיאור שלבי ההליך. תבנית זו נוצרה בתבנית מסך רחב (16X9).

PowerPoint

מצגת של פרוייקט מדעי (מסך רחב)

תבניות דומות

דוח שנתי Word
דוח הוצאות Excel
מצגת כחולה בעיצוב ערימת ספרים (מסך רחב) PowerPoint
דוח סטודנט Word

אלפי תבניות יפהפיות שייתנו לך נקודת פתיחה מצוינת בפרוייקט