מתכנן אירועים

השתמש במתכנן לוח זמנים של אירועים זה כדי לעקוב אחר כל אבני הדרך החשובות של האירוע שלך. פקודת המאקרו בתבנית זו מאפשרת לך להתאים אישית את התאריכים, כולל בחירה בין 6 ל- 12 חודשים. תבנית זו מכילה פקודות מאקרו שאומתו על-ידי Microsoft. כדי שהתבנית תפעל באופן מלא, לחץ על 'הפוך פקודות מאקרו לזמינות' כשתתבקש לעשות זאת במהלך ההורדה. תבנית זו מכילה פקודות מאקרו שאומתו על-ידי Microsoft. כדי שהתבנית תפעל באופן מלא, לחץ על 'הפוך פקודות מאקרו לזמינות' כשתתבקש לעשות זאת במהלך ההורדה.

Word

מתכנן אירועים

תבניות דומות

חפש השראה עבור הפרוייקט הבא שלך באמצעות אלפי רעיונות לבחירה