ניתוח רווחיות לקוחות

קבע את הרווחיות של לקוחות באמצעות תבנית נגישה זו העוקבת אחר הלקוחות הפעילים, ההכנסות והעלות של מכירות בכל מגזר לקוחות. גרפים של מדדי סיכום מספקים הערכה חזותית מהירה של עלויות לעומת רווח/הפסד.

Excel

ניתוח רווחיות לקוחות

תבניות דומות

חפש השראה עבור הפרוייקט הבא שלך באמצעות אלפי רעיונות לבחירה