דלג לתוכן הראשי
Office
תכנן ועקוב אחר הכסף שלך באמצעות התבניות האישיות שלנו לניהול כספים. הורד את התבניות עכשיו.

סיכומי פגישה לא רשמית

תבנית סיכומי פגישה לא רשמית זו מסייעת לתעד בקלות את המגיש, נקודות לדיון, מסקנות, פריטי פעולה, בעלים ותאריכי יעד לכל נושא שעלה בפגישה. תבנית זו של סיכומי פגישה לא רשמית מדגישה פריטים חשובים של פעולות ופריטים שנדונו במהלך פגישות לא רשמיות.

Word

סיכומי פגישה לא רשמית

תבניות דומות

חפש השראה עבור הפרוייקט הבא שלך באמצעות אלפי רעיונות לבחירה