ספר ראשי עם השוואת תקציב

הגדר את חשבונות ההוצאות שלך ותעד את ההוצאות החודשיות בעזרת תבנית נגישה זו של ספר ראשי. התבנית כוללת גם גליון עבודה להוצאות על צדקה וחסויות. ההוצאות החודשיות מסוכמות בגליון עבודה של סיכום ומדווחות גם בהשוואת נתונים מתחילת השנה כנגד הערכות תקציב.

Excel

ספר ראשי עם השוואת תקציב

תבניות דומות

חפש השראה עבור הפרוייקט הבא שלך באמצעות אלפי רעיונות לבחירה