ספר ראשי של חשבון T

השתמש בתבנית בסיסית ונגישה זו של ספר חשבונאות ראשי כדי לשמור על איזון בין סכומי החובה לסכומי הזכות. העיצוב המותנה מאפשר לך להבחין בקלות בתנועות שאינן מאוזנות, גם אם קיימים ערכים רבים.

Excel

ספר ראשי של חשבון T

תבניות דומות

אלפי תבניות יפהפיות שייתנו לך נקודת פתיחה מצוינת בפרוייקט