עיצוב מפרט (ריק)

מסמך התחלתי ריק ופשוט הכולל עיצוב מפרט. הוא כולל כותרות ממוספרות כחולות כדי להעניק למסמך מבנה ומגע אישי. הוא מתאים לדוחות ולראשי פרקים או למצבים שבהם עליך להפנות לסעיף מסוים. תבנית נגישה זו מתאימה למצבים שבהם ברצונך להתחיל ממסמך ריק, אך אינך מעוניין במראה ברירת המחדל. כדי להשתמש בעיצוב זה, פשוט עצב את הכותרות ואת שאר הטקסט באמצעות גלריית הסגנונות בכרטיסיה 'בית'.

Word

עיצוב מפרט (ריק)

תבניות דומות

חפש השראה עבור הפרוייקט הבא שלך באמצעות אלפי רעיונות לבחירה