פרוטוקול פגישה

תבנית נגישה זו מסייעת לתעד בקלות פרוטוקול של פגישה. היא כוללת מקטעים להזנת פרטים כלליים על הפגישה עם פירוט הנושאים השונים שעומדים על סדר היום.

Word

פרוטוקול פגישה

תבניות דומות

חפש השראה עבור הפרוייקט הבא שלך באמצעות אלפי רעיונות לבחירה