ציר זמן של אבני דרך

העבר את המסר בצורה גרפית באמצעות תבנית זו של ציר זמן. הדגש אירועי מפתח שאירעו בעבר ועקוב אחריהם לאורך ציר זמן אופקי. השתמש בתבנית "כפי שהיא", או החל בקלות ערכת נושא של PowerPoint כדי לשנות את הגופנים, הצבעים והרקע. זוהי תבנית נגישה.

PowerPoint

ציר זמן של אבני דרך

תבניות דומות

חפש השראה עבור הפרוייקט הבא שלך באמצעות אלפי רעיונות לבחירה