קבלה של קופה קטנה (3 בכל עמוד)

עובדים שמקבלים כסף מהקופה הקטנה צריכים למלא טופס קבלה זה. התבנית הנגישה כוללת מקום לרישום התאריך, מספר הקבלה, הסכום, התיאור ושמות העובדים שקיבלו ואישרו את המשיכה מהקופה הקטנה.

Word

קבלה של קופה קטנה (3 בכל עמוד)

תבניות דומות

אלפי תבניות יפהפיות שייתנו לך נקודת פתיחה מצוינת בפרוייקט