קובצי זמן בכיתה (שעון חול)

ספק לתלמידי הכיתה דרך לראות כמה זמן נשאר למבחנים ולפעילויות בכיתה.

PowerPoint

קובצי זמן בכיתה (שעון חול)

תבניות דומות

אלפי תבניות יפהפיות שייתנו לך נקודת פתיחה מצוינת בפרוייקט