רישום נוכחות של תלמיד (פשוט)

עקוב אחר הנוכחות של תלמיד אחד במהלך שנת הלימודים המלאה בעזרת תבנית נגישה זו; סיכום הנתונים עבור 'נוכח', 'איחור', 'חיסור מאושר' ו'חיסור לא מאושר' מחושב באופן אוטומטי.

Excel

רישום נוכחות של תלמיד (פשוט)

תבניות דומות

אלפי תבניות יפהפיות שייתנו לך נקודת פתיחה מצוינת בפרוייקט