רישום שבועי של נוכחות בכיתה

עקוב אחר הנוכחות השבועית עבור עד 30 תלמידים בתבנית דוח זו. היא כוללת את האפשרויות 'נוכח', 'איחור', 'חיסור לא מאושר' ו'חיסור מאושר' עבור כל יום בשבוע.

Excel

רישום שבועי של נוכחות בכיתה

תבניות דומות

אלפי תבניות יפהפיות שייתנו לך נקודת פתיחה מצוינת בפרוייקט