דלג לתוכן הראשי
Office

רשימת טלפונים ארגונית

צור רשימת מספרי טלפון וכתובות דואר אלקטרוני פנימית של העובדים עבור החברה באמצעות תבנית נגישה זו. היא גן כוללת עמודות לשמות של בן/בת זוג וילדים, כתובות בבית ומספרי טלפון נייד.

Excel

רשימת טלפונים ארגונית

תבניות דומות

חפש השראה עבור הפרוייקט הבא שלך באמצעות אלפי רעיונות לבחירה