רשימת כתובות וטלפונים

מיין את תבנית נגישה זו של רשימת טלפונים לפי שם פרטי, שם משפחה או סוג פרטי קשר. היא כוללת גם מקום לכתובות פיזיות ולכתובות דואר אלקטרוני וכן שלושה מספרי טלפון.

Excel

רשימת כתובות וטלפונים

תבניות דומות

חפש השראה עבור הפרוייקט הבא שלך באמצעות אלפי רעיונות לבחירה