רשימת כתובות

פנקס כתובות המכיל מספר שדות, כולל שם, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, כתובת ויום הולדת; ניתן להשתמש בו למטרות אישיות או עסקיות. זוהי תבנית נגישה.

Excel

רשימת כתובות

תבניות דומות

חפש השראה עבור הפרוייקט הבא שלך באמצעות אלפי רעיונות לבחירה