רשימת נוכחות של תלמידים

מורים יכולים להשתמש בתבנית שימושית זו כדי לעקוב אחר הנוכחות של כל התלמידים לפי חודש ושנה. הוראות מפורטות כלולות בתבנית.

Excel

רשימת נוכחות של תלמידים

תבניות דומות

אלפי תבניות יפהפיות שייתנו לך נקודת פתיחה מצוינת בפרוייקט