רשימת ציוד

עקוב אחר המלאי שלך באמצעות תבנית זו. הצג ערכים וחשב את הפחת וכן מועדים מומלצים לסידור מחדש או החלפה.

Excel

רשימת ציוד

תבניות דומות

חפש השראה עבור הפרוייקט הבא שלך באמצעות אלפי רעיונות לבחירה