תוויות כתובת (דובים)

השתמש בתבנית תוויות כתובת זו ליצירת תוויות כתובת צבעוניות משלך המכוסות בדובים. התבנית מיועדת ל- Avery 5160 וניירות דומים להדפסת 30 תוויות בכל עמוד.

Word

תוויות כתובת (דובים)

תבניות דומות

אלפי תבניות יפהפיות שייתנו לך נקודת פתיחה מצוינת בפרוייקט