תעודת גמר (כחול)

הענק תעודה זו כדי להוקיר סיום מוצלח של פרוייקט, קורס או תוכנית הכשרה. תבנית תעודה זו מגיעה עם גבול רשמי כחול. פשוט התאם אישית את הטקסט, שנה את ערכת הצבעים אם תרצה, והדפס על עמוד מלא.

PowerPoint

תעודת גמר (כחול)

תבניות דומות

חפש השראה עבור הפרוייקט הבא שלך באמצעות אלפי רעיונות לבחירה