תעודת הישג (ירוק)

הענק תעודת הכרה על ביצועים מעולים עם תבנית תעודת הישג רשמית זו המציגה גבולות מהודרים. פשוט התאם אישית את הטקסט, שנה את ערכת הצבעים אם תרצה, והדפס על עמוד מלא.

PowerPoint

תעודת הישג (ירוק)

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from