דלג לתוכן הראשי
Office

תעודת העובד הבולט החודשי 

ציין לשבח והוקר את התרומה של העובד. צור תעודה מושכת ומלטושת לעובד הבולט החודשי בעזרת תבנית PowerPoint. הוסף את שם האדם והתאם אישית את הטקסט עבור העסק שלך. בעזרת תבנית לתעודת לעובד הבולט החודשי מ- PowerPoint, תתחיל עם מסמך מעוצב במלואו שמוכן למידע שלך. פשוט הדפס, חתום ותהיה לך תעודה מקצועית תוך רגעים. זוהי תבנית נגישה.

PowerPoint

תעודת העובד הבולט החודשי 

תבניות דומות

חפש השראה עבור הפרוייקט הבא שלך באמצעות אלפי רעיונות לבחירה