תעודת עובד החודש (עיצוב שרשרת כחולה)

הענק לעובדים תעודת הוקרה על מאמציהם: הגש להם תעודה מהודרת זו המציגה גבול שרשרת כחול וגופן אלגנטי. הוסף את שם האדם והתאם אישית את הטקסט באופן הרצוי לך.

PowerPoint

תעודת עובד החודש (עיצוב שרשרת כחולה)

תבניות דומות

אלפי תבניות יפהפיות שייתנו לך נקודת פתיחה מצוינת בפרוייקט