תעודת תודה

השתמש בתבנית נגישה זו כדי ליצור תעודת תודה שמעודדת תלמידים בבית הספר היסודי ומתגמלת התנהגות טובה.

Word

תעודת תודה

תבניות דומות

חפש השראה עבור הפרוייקט הבא שלך באמצעות אלפי רעיונות לבחירה