תרשים גנט זריז וגמיש

נצל את העוצמה הטמונה בשיטה הזריזה והגמישה. תבנית זו מספקת דרך פשוטה ליצירת תרשים גנט עם מונחי השיטה הזריזה והגמישה, אשר יעזור לך להציג פרוייקט ולנהל אחריו מעקב. פס גלילה מאפשר לך לגלול בציר הזמן. הוסף פעילויות חדשות על-ידי הוספת שורות חדשות. זוהי תבנית נגישה.

Excel

תרשים גנט זריז וגמיש

תבניות דומות

אלפי תבניות יפהפיות שייתנו לך נקודת פתיחה מצוינת בפרוייקט