תרשים גנט זריז וגמיש

נצל את העוצמה הטמונה בשיטה הזריזה והגמישה. תבנית זו מספקת דרך פשוטה ליצירת תרשים גנט עם מונחי השיטה הזריזה והגמישה, אשר יעזור לך להציג פרוייקט ולנהל אחריו מעקב. פס גלילה מאפשר לך לגלול בציר הזמן. הוסף פעילויות חדשות על-ידי הוספת שורות חדשות. זוהי תבנית נגישה.

תבניות Premium - Excel

השג את Microsoft 365
תרשים גנט זריז וגמיש

ראה תבניות Premium נוספות

חפש השראה עבור הפרוייקט הבא שלך באמצעות אלפי רעיונות לבחירה