תרשים הפעלה

ניתן להשתמש בתרשים ההפעלה לדוגמה כדי לבחון נתונים לאורך זמן, כגון מדידת האיכות של פלט הייצור שלך. נלקחו חמישה מדגמים, והממוצע נקבע ומוצג בגרף חזותי. זוהי תבנית נגישה.

Excel

תרשים הפעלה

תבניות דומות

אלפי תבניות יפהפיות שייתנו לך נקודת פתיחה מצוינת בפרוייקט