דלג לתוכן הראשי
Office

תחזית תזרים מזומנים עבור עסק קטן

תזרים מזומנים תקין הוא פריט חיוני להישרדות של כל עסק. תבנית נגישה זו יכולה לעזור לך לחזות אם לעסק שלך יהיו מספיק מזומנים כדי לעמוד בהתחייבויות שלו. יתרות המזומנים החזויות מתחת לסכום המינימלי שאתה מציין יוצגו בצבע אדום. תוכל גם להציג תרשים של היתרות החודשיות החזויות שלך.

Excel

תחזית תזרים מזומנים עבור עסק קטן

תבניות דומות

חפש השראה עבור הפרוייקט הבא שלך באמצעות אלפי רעיונות לבחירה