SmartArt של ציר זמן בסיסי (לבן על אפור כהה), מסך רחב

עקוב אחר תאריכים מרכזיים ומשימות משויכות לאורך ציר זמן אופקי זה. החץ הכיווני עם מעגלים מדורגים בצבע מסמל התקדמות. (מסך רחב, מבנה 16X9)

PowerPoint

SmartArt של ציר זמן בסיסי (לבן על אפור כהה), מסך רחב

תבניות דומות

אלפי תבניות יפהפיות שייתנו לך נקודת פתיחה מצוינת בפרוייקט