Excel

תבניות Excel ללא תשלום שיעזרו לך ליצור גליונות אלקטרוניים בקלות

Microsoft Excel הוא אחת מהתוכניות הרב-תכליתיות והשימושיות ביותר בחבילת Office. יש שפע של תבניות Microsoft Excel עבורך, בין שאתה זקוק לתבניות Excel לצורך קביעת תקציב לשנת הכספים הבאה, מעקב אחר המלאי העסקי שלך, תכנון ארוחות או יצירת גליון טיוטה של ליגת חלומות. לדוגמה, אם עליך להציג נתונים באופן חזותי על ציר זמן, שקול להשתמש בתבניות תרשים גנט של Excel, שמוכנות וזמינות להתאמה אישית באמצעות פרטי הפרוייקט הספציפיים שלך.

היכולות של Excel אינן נעצרות שם. אם אתה מחפש תבניות Excel לשימוש בבית, תוכל לבחון לוח זמנים שבועי של מטלות או רשימת משימות לביצוע במשק הבית. תבניות אלה של Excel, הניתנות ללא תשלום, מונעות את הצורך לזכור תורו של מי לנקות את השירותים או לשטוף את הכלים ואת המתח הנובע מכך. באופן דומה, תבניות עבור גיליון אלקטרוני של Excel יכולות גם לעזור לך בקביעת תקציב לטווח הקצר והארוך. גליונות אלקטרוניים אלה מציעים מגוון רחב של נוסחאות מוכללות שהמערכת משלימה באופן אוטומטי לאחר מילוי השורות הראשונות. קיימת תבנית של Excel לכל רשימה או תרשים שתוכל לחשוב עליהם.