Mjesečni poslovni proračun

Pomoću ovog predloška programa Excel pratite prihode i izdatke tvrtke. Nudi poseban sažetak 5 najvećih izdataka, a omogućuje i usporedbu planiranih i stvarnih izdataka.

Excel

Mjesečni poslovni proračun

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom