Prezentacija s modrozelenim trakama (široki zaslon)

Prezentacija je dizajnirana sa širokim modrozelenim trakama na naslovnom slajdu i tankom modrozelenom trakom koja naglašava donji dio slajdova sa sadržajem. U predlošku prilagođenom širokim zaslonima (16:9) bijeli je tekst u kontrastu s tamnosivom pozadinom da bi se istaknuo materijal. Dizajn se može iskoristiti za razne namjene i prilagođen je širokoj publici.

PowerPoint

Prezentacija s modrozelenim trakama (široki zaslon)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom