Prezentacija znanstvenog projekta (široki zaslon)

Predstavite znanstveni projekt pomoću predloška s oglednim sadržajem, npr. pitanjem na koje projekt traži odgovor, detaljima o istraživanju, varijablama, hipotezom i grafikonom zabilježenih podataka. Na naslovnom slajdu nalazi se fotografija plavih epruveta koju možete zamijeniti nekom prikladnijom, a na slajdovima sa sadržajem nalazi se tablica za materijale i SmartArt grafika za korake postupka. Predložak je namijenjen prikazu na širokom zaslonu (16:9).

PowerPoint

Prezentacija znanstvenog projekta (široki zaslon)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom