Priznanje za postignuće (plavo)

Uvijek je lijepo dobiti priznanje za veliko postignuće, pa dajte ovaj predložak priznanja nekome tko zaslužuje pohvalu. Ima formalni plavi obrub koji je prikladan za svaku dob i vrstu priznanja, a možete i urediti tekst onako kako želite. Predložak je pristupačan.

PowerPoint

Priznanje za postignuće (plavo)

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu