Tjedni fakultetski raspored

Pratite svoj tjedni raspored pomoću ovog predloška kodiranog bojom. Samo unesite stavke u odgovarajući termin ili dan, postavite prioritet i sve je spremno. Stvorite novu karticu za svaki tjedan pa postavljajte statuse u hodu. Ovo je pristupačni predložak.

Excel

Tjedni fakultetski raspored

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom