Akademski kalendar 2014. do 2015. (srpanj do lipanj)

Taj predložak običnog akademskog zidnog kalendara na bijeloj pozadini počinje u srpnju 2014. i završava u lipnju 2015., a prikazan je u formatu tjedna od ponedjeljka do nedjelje. Možete prilagoditi boje i koristiti 3 standardna slajda na kraju da biste dodali sadržaj prezentacije. Ili možete kopirati slajd bilo kojeg mjeseca na neku drugu prezentaciju.

PowerPoint

Akademski kalendar 2014. do 2015. (srpanj do lipanj)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom