Akademski kalendar (za sve godine)

Svakodnevno koristite ovaj pristupačan kalendar da biste pratili tijek školske godine. Promijenite godinu te početni mjesec i vikend da biste kalendar prilagodili svom rasporedu. Sadrži prostor za bilješke.

Excel

Akademski kalendar (za sve godine)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom