Dizajn uvezenog kalendara s dva prstena za 2013. (pon. – ned.)

U ovom običnom zidnom kalendaru za 2013. na bijeloj pozadini dani su poredani od ponedjeljka do nedjelje. Možete prilagoditi boje, a na tri standardna slajda na kraju možete dodati sadržaj prezentacije. Možete i kopirati slajd bilo kojeg mjeseca u drugu prezentaciju.

PowerPoint

Dizajn uvezenog kalendara s dva prstena za 2013. (pon. – ned.)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom