Evidencija ponuda

Pomoću ovog jednostavnog predloška programa Excel možete pratiti ponude koje su u raznim fazama zaključivanja. Rad olakšavaju podatkovne trake, praktičan trakasti grafikon za prikaz trendova te moderni dizajn.

Excel

Evidencija ponuda

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom