Evidencija prijeđenih kilometara i potrošnje goriva

Zabilježite prijeđene kilometre i troškove za gorivo te pratite ovaj predložak pri izračunu prosječne cijene po litri, litara po kilometru i cijene po kilometru. Želite znati koliko će vas stajati sljedeće putovanje? U žuti okvir upišite broj kilometara i vidjet ćete izračun cijene.

Excel

Evidencija prijeđenih kilometara i potrošnje goriva

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom