Evidencija prodaje karata

Pomoću ovog predloška pratite prodaju karata za neki događaj uz bilježenje broja prodanih karata na tri različite razine cijena i ukopan prihod od prodaje.

Excel

Evidencija prodaje karata

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom