Izvješće o izdacima

Zabilježite izdatke službenog putovanja u ovaj praktični predložak izvješća o troškovima koji automatski izračunava iznos naknade za prijeđene kilometre i troškove prema kategoriji.

Excel

Izvješće o izdacima

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom