Kalendar za 2017. s fotografijama (pon. do sub./ned.)

Za svaki mjesec ovog kalendara umetnite dvije fotografije obitelji ili drugih omiljenih tema. Kalendar je u obliku od ponedjeljka do nedjelje sa subotom i nedjeljom kombiniranima u jednom kvadratiću. Možete unositi obveze i događaje za bilo koji datum. Kalendar koristite u elektroničkom obliku ili ga ispišite na papir.

PowerPoint

Kalendar za 2017. s fotografijama (pon. do sub./ned.)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom