Letak s obojenim blokovima

Ovaj je jednostavni, šareni letak s jednom stranicom odličan osnovni predložak za svaki događaj. Prilagodite informacije uz pojedinosti o događaju te promijenite boje pomoću ugrađenih tema programa Word, vidljivih na kartici Dizajn na vrpci. Predložak je pristupačan.

Word

Letak s obojenim blokovima

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom